Vysielačky Cobra > Dosah PMR

Dosah vysielačiek PMR

Výkon všetkých PMR vysielačiek je zákonom obmedzený na 500 mW. Podobne je obmedzená aj veľkosť antény. V PMR vysielačke je teda rozhodujúca citlivosť prijímacieho modulu.

Prekážky obmedzujú dosah. Dosah signálu vysielačiek PMR teda veľmi závisí od terénu. Čím vyššie voči okolnému terénu, tým väčší dosah. Spojenie je ideálne na priamu viditeľnosť.

Napríklad pre vysielačku Cobra 975 s udávaným dosahom 12 km môžeme tento dosah očakávať iba v otvorenom teréne bez prekážok.

Ak je signál slabý, skúste sa s vysielačkou otáčať a nájsť miesto, kde bude hovor najčistejší. Pri komunikácii držte vysielačky vo zvislej polohe, tak je šírenie rádiových vĺn medzi vysielačkami optimálne.

Dosah v rôznych situáciach (nezávislé skúsenosti s vysielačkami PMR nájdené na webe)

Odkazy na iné weby

Najpredávanejšie: Cobra 975-2